Camera Dương Hoàng

Thủy điện Nậm Nghiệp 1 – Laos

Địa chỉ: Thủy điện Nậm Nghiệp 1 – Laos

Hạng mục:Lắp đặt hệ thống camera giám sát

Tổng giá trị hợp đồng: 173.943.000 VNĐ

Hình ảnh dự án sau khi hoàn thành:

0912 16 35 35