Camera Dương Hoàng

Ngân hàng Agribank Ninh Bình

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, T. Ninh Bình

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống báo động tại cây ATM

Tổng giá trị hợp đồng: 36.3000.000 VNĐ

Hình ảnh dự án mà chúng tôi đã hoàn thành:

Sơ đồ kỹ thuật

Hình ảnh thi công

Hình ảnh dự án đã hoàn thành

0912 16 35 35